Διαλογισμός στην Κίνηση Meditation in Motion

Posted · Add Comment

Η έκθεση Διαλογισμός στην Κίνηση, που παρουσιάζεται στην γκαλερί Chili Art Gallery στο Θησείο, έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εμπλουτίσει τη σχετική με το χορό έρευνα ( η έρευνα διεξάγεται από το CID Congress on Dance Research,  στο Θέατρο Δόρα Στράτου δημιουργώντας το πολιτισμικό πλαίσιο για τις παραστάσεις των σύγχρονων Θιβετιανών χορευτών, από το εγχείρημα The Khaita: Joyful Dances).

Πότε

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στα εγκαίνια της «Διαλογισμός στην Κίνηση» στις 19:00 την 8η του Ιουλίου.

Σχετικά με την Έκθεση

Η ζωή είναι κίνηση και όλα τα φαινόμενα γύρω μας είναι σε διαρκή κίνηση. Αυτή η ακατάπαυστη κίνηση είναι ένας χορός, ο χορός της πραγματικότητας. Στο Θιβέτ, ο χορός επίσης θεωρείται ως μια γέφυρα προς μία άλλη διάσταση, προς μια βαθύτερη κατάσταση του νου και της συνειδητότητας, στην οποία μεταφέρονται οι χορευτές, μαζί με όλους γύρω τους.Στον Θιβετιανό ιερό χορό Τσαμ, η συνηθισμένη μας αντίληψη του χώρου μεταμορφώνεται σε ένα διάστημα καθαρής ύπαρξης: ‘το μεγάλο μάνταλα της δράσης’, εγκαθιστώντας μια νέα ισορροπία και επαναφέροντας την τάξη στο σύμπαν. Οι χορευτές γίντονται θεότητες και ο εξαγνισμένος χώρος γίνεται το μάνταλα της διαμονής τους. Μέσα από το χορό, το μάνταλα ζωντανεύει και η παρουσία του θεϊκού επαν-εγκαθιδρύεται: μεταμορφώνοντας τον χώρο, συμμετέχοντες και θεατές.

Η έκθεση «Διαλογισμός στην Κίνηση» περιλαμβάνει φωτογραφίες από τον παγκοσμίου φήμης φωτογράφο χορών, Herbert Migdoll, από τον Joffrey Ballet και την πρόσφατη επιτόπια έρευνά του στο Μπουτάν, παραδοσιακές μάσκες Τσαμ και φορεσιές από το Μπουτάν και κινηματογραφικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν παραδοσιακούς Θιβετιανούς λαϊκούς χορούς και μυστικούς Θιβετιανούς ιερούς χορούς, που δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί ποτέ στο κοινό.

8 Ιουλίου 2017 – 14 Ιουλίου 2017

Meditation in Motion /The World of Tibetan Dance

Video installation and photo exhibit 

July 8th – July 14th 2017

Chili Art Gallery, in Athens will host «Meditation in Motion«, a photographic exhibition and video installation exploring the world of Tibetan Dance, curated by the Museum of Asian Art and Culture of Arcidosso, in Italy.

The exhibition, Meditation in Motion, has been planned specifically to enrich the dance related research being presented at the CID Congress on Dance Research, being held at the Dora Stratou Theatre, creating a cultural context for the performances of the modern Tibetan dancers, from The Khaita: Joyful Dances Project.

When

We would like to invite you to the inauguration of «Meditation in Motion» at 19:00 the 8th of July.

Where

The Chili Art Gallery,Dimofontos 13-15, Thissio 11851, Athens Tel: +30 210729564, www.chiliart.gr,

is a 10 minute walk or 5 minute taxi ride from the Dora Stratou Theatre.

About the Exhibit

Life is movement and all phenomena around us are in constant motion. This unceasing movement is a dance, the dance of reality. In Tibet, dance is also seen as a bridge to another dimension, to a deeper state of mind and awareness, into which the dancers transport themselves, together with all around them.

In the Tibetan sacred dance, Cham, our ordinary conception of place is transformed into a space of pure existence: ‘the great mandala of action’, establishing a new balance and restoring order to the universe. Dancers become deities and the consecrated space becomes the mandala of their abode. Through dance, the mandala becomes alive and the presence of the divine is re-established: transforming place, participants and spectators.

The exhibition «Meditation in Motion» features photographs by world renown dance photographer, Herbert Migdoll, from the Joffrey Ballet and his recent field research in Bhutan, traditional Cham masks and costumes from Bhutan and video installations featuring, both traditional Tibetan folk dances and secret Tibetan sacred dances, never before presented to the public.