Εικαστικές διαδρομές

Posted · Add Comment

Ομαδική έκθεση 5 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου 2015

Καλλιτέχνες

Σταύρος Κοτσιρέας

Γιάννης Κουλουρίδης

Ζάχος Σταθόπουλος

Σοφία Ζάγκα

Ανδρέας Βεντούρης

Νάντια Σκορδοπούλου